نگذاریم اقلیتی قدرت‌طلب

 اکثریت را کنار بزنند

حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق در حاشیه حضور در راهپیمایی 22 بهمن، به خبرنگاران گفت: انقلاب به هیچ گروه و جناحی تعلق ندارد، متعلق به آحاد مردم است و با اتحاد و انسجام و احترام به افکار گوناگون و شنیدن صدای مردم بقای انقلاب تضمین می‌شود. وی تاکید کرد: نگذاریم اقلیتی قدرت‌طلب اکثریت را کنار بزنند که آن روز پایان انقلاب خواهد بود. روحانی افزود: دشمنان مردم ایران روزی سودای این را داشتند که انقلاب چهل‌سالگی خود را نمی‌بیند، اما این توهم با مقاومت و ایستادگی، وحدت و انسجام ملت تبدیل به خیالی باطل شد.