رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار دارد که بخشی از جریان سیاسی و فشار علیه جمهوری اسلامی نباشد. به گزارش ایلنا، محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیات دولت دیروز، افزود: از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ویژه این انتظار را داریم که رفتار حرفه‌ای را همچنان حفظ کند