رئیس‌جمهور اسرائیل در دیدار با رئیس کمیسیون اروپا خواستار تشدید اقدام‌ها علیه جمهوری اسلامی شد و گفت: وقت آن فرارسیده که اروپا موضع محکمی در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند. به گزارش روزنامه «تایم اسرائیل» اسحاق هرتزوگ، به اورزولا فون مدعی شد که ایران نه ققط چالشی برای منطقه و خاورمیانه، بلکه برای اروپا و دنیاست.