تحریم‌های ایران علیه اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و انگلیس

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عمل متقابل، 3 نهاد و 22 شخص اتحادیه اروپا و یک نهاد و 8 فرد انگلیسی را تحریم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمده است:‌ این اشخاص و نهادها در حوزه اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس به علت حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی ایران، ترویج خشونت و ناآرامی، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط و نیز مشارکت در تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران که به مثابه تروریسم اقتصادی است، تحت تحریم قرار گرفتند. بر این اساس،‌ کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.