معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با وجود برخی هجمه‌ها و فشارهای دشمنان به زودی شاهد گشایش‌های خوبی در کشور خواهیم بود. به گزارش تسنیم، ‌محمد مخبر ظهر دیروز پس از بازدید از چاه نیمه های منطقه سیستان و برخی گلخانه های آسیب‌دیده کشاورزان از سرما، با حضور در فرمانداری ویژه شهرستان زابل در نشستی با مدیران، نمایندگان و مسئولین این منطقه تأکید کرد: دولت سیزدهم برای پیشرفت کشور ریل‌گذاری جدیدی کرده است.