فرجام خواهی محمد قبادلو پذیرفته نشده است

محمد فراهانی سردبیر خبرگزاری میزان در توئیتی نوشت: اینکه برخی از کانال‌ها تیتر زده‌اند «فرجام‌خواهی محمد قبادلو پذیرفته شد» اشتباه است. براساس اعلام دیوان عالی کشور «فرجام خواهی وکیل وی در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع گردیده است» فرجام خواهی ثبت شده است نه اینکه پذیرفته شده باشد.

مهدخت دامغان‌پور، یکی از وکلای محمد قبادلو، از معترضان محکوم به اعدام ، نیز پذیرش فرجام خواهی درباره حکم اعدام را رد کرده است. او در توئیتر نوشته: «پذیرش فرجام خواهی در خصوص پرونده با اتهام قتل، در اعتراض به رای دادگاه کیفری یک صورت گرفته. همچنین ما خواستار پذیرش اعاده دادرسی در خصوص پرونده با موضوع افساد فی‌الارض با حکم اعدام که توسط دادگاه انقلاب صادر شده برای محمد هستیم.»