سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پارلمان‌های اروپایی بدانند هر مصوبه‌ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پاسخ قاطع و مصوبات متقابل مجلس ایران مواجه خواهد شد. نظام‌الدین موسوی با اشاره به تحرکات پارلمان اتحادیه اروپا برای تروریستی نامیدن سپاه  پاسداران، افزود: اگرچه در عالم واقع، تحریم و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران توسط کشورهای غربی فاقد ارزش عملی و صرفا یک مانور تبلیغاتی پوچ و رذیلانه است، اما از منظر سیاسی، مقابله خواهیم کرد.