بر اساس جداول منتشرشده از بودجه ۱۴۰۲ بودجه پیشنهادی دولت برای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بیش از ۱۴۱ میلیارد تومان است. به گزارش «انتخاب»، موسسه مذکور متعلق به مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی بود که پس از درگذشت او زیر نظر حجت الاسلام محمود رجبی اداره می‌شود. این موسسه در سال ۱۳۷۴ توسط آیت الله مصباح تاسیس شده است.