پولیتیکو می‌گوید به پیش‌نویس اسنادی دست یافته که نشان می‌دهند اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه ۴۰ فرد و نهاد ایرانی را در دست بررسی دارد. به گزارش فارس، مطابق این اسناد، اتحادیه اروپا تحریم ۱۷ فرد را در دست بررسی دارد که یک نماینده مجلس، یک مقام بلندپایه در معاونت برون‌مرزی صدا و سیما و ۱۲ نفر از مقام‌های منطقه‌ای سپاه پاسداران جزو آن هستند.