در پی صدور حکم 40 سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای یک تبعه بلژیکی، بلژیک سفیر ایران را احضار کرد.

در بیانیه وزارت خارجه بلژیک آمده است: «ایران هیچ نوع اطلاعات رسمی درباره اتهامات علیه اولیویر وندِکاستیل یا محاکمه او ارائه نکرده است. بلژیک بازداشت خودسرانه او را محکوم می‌کند و هر چه در توان دارد برای پایان این وضعیت انجام می‌دهد.»

اولیور وندِکاستیل به جاسوسی، همکاری با دولت آمریکا، قاچاق ارز و پولشویی متهم شده است.