پیمان جبلی، رئیس صداوسیما در واکنش به پناهنده‌ شدن برادرانش بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، گفت: «نمی‌دانم چه مقدار از این صحبت‌ها ارادی و تحت اختیار بوده است، اما این اتفاقات جدید نیست و امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده و طبیعت این مسیر ریزش‌ها و رویش‌هاست.»

مجله آمریکایی «تایم» روز سه‌شنبه با انتشار مصاحبه‌ای از برادران پیمان جبلی، یادآور شد که هردو آن‌ها در جستجوی پناهندگی هستند.