انگلیس سپاه را در لیست تروریستی قرار می‌دهد

 

نشریه تلگراف، چاپ بریتانیا از قول منابع آگاه گزارش داد که دولت بریتانیا قصد دارد سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهد. تلاش برای تحقق این امر در پی دستگیری هفت شهروند بریتانیایی در جریان اعتراضات سراسری در ایران قوت گرفت. به گزارش دویچه‌وله‌ فارسی،‌ منابع خبری تلگراف گفته‌اند در چند هفته آینده خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی دولت بریتانیا اعلام خواهد شد. این موضوع مورد حمایت وزیر امنیت و وزیر کشور بریتانیا است. وزارت کشور بریتانیا به پرسش روزنامه تلگراف درباره این خبر پاسخی نداده است.