همشهری آنلاین با انتشار عکسی از یک عضو پارلمان ژاپن که پرچم شیر و خورشید را در دست دارد، نوشت: «در حالی که ایران و ژاپن همواره روابط خوبی داشته‌اند عکسی از یک عضو پارلمان این کشور می‌تواند در روابط دو کشور تنش ایجاد کند. این عکس با عنوان دیدار ضد ایرانی عضو پارلمان ژاپن در فضای مجازی منتشر شده که در آن نماینده ژاپنی پرچم غیر واقعی ایران را در دست دارد. هنوز وزارت خارجه واکنشی به این اقدام در ژاپن نشان نداده است.»