امام جمعه قم با بیان اینکه مردم جنگ ترکیبی را می‌فهمند و مجاهدانه چند دهه پای انقلاب بوده‌اند و جان فشانی کرده‌اند، تصریح کرد: امروز نیز همه مردم بجز اندکی فریب‌خورده پای انقلاب ایستاده‌اند و خواهند ایستاد. به گزارش ایسنا، علیرضا اعرافی، دیروز در خطبه نماز جمعه قم، عنوان کرد: اگر کسی این جنگ ترکیبی را باور نداشته باشد تحلیل‌ها، نوع سخن گفتن و موضع‌اش نیز تغییر می‌کند.