پنجشنبه‌شب یک فرد ناشناس سوار بر موتورسیکلت در حوالی خیابان دروازه ری قم دو گلوله به یک طلبه شلیک کرد و متواری شد.به نوشته کانال تلگرامی قم زیبا، این طلبه که دهقانی نام دارد هم اکنون در بیمارستان نکویی قم بستری است و یک تیر به شکم و تیر دیگر به پای وی اصابت کرده است.