یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت برخی وکلا گفت: وقتی وکلا را بازداشت می‌کنند این پیام را به مردم می‌رسانند که اگر اتفاقی افتاد، وکیلی که ما می‌گوییم را باید انتخاب کنید. به وکلا هم این پیام را می‌رسانند که وارد پرونده‌های امنیتی نشوید.نعمت احمدی در گفت‌وگو با رویداد 24 افزود: این یعنی عملا محروم کردن یک مجموعه‌ از حق دفاع مشروع و برابر با قانون اساسی.