حکم الهام افکاری صادر شد

 

 

خبرگزاری مهر از صدور رای بدوی پرونده الهام افکاری خبر داد و نوشت: «رأی اولیه یکی از متهمان زن فعال در حوادث شهر شیراز به نام الهام-الف صادر شد. براساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز، این خانم، به اتهام قصد ایجاد اخلال و ناامنی از طریق مشارکت در فراخوان‌ها در فضای مجازی به ۵ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور و منع از فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده است. گفتنی است، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.»