علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس گفت که ابراهیم عزیزی، نماینده کرمانشاه از نمایندگی مجلس استعفا کرده است. وی افزود: دولت رایزنی‌های زیادی با او کرده و به یک توافق با رییس جمهور رسیده است. ساعتی بعد اعلام شد محمد حسینی از سِمت معاونت پارلمانی رئیس جمهوری برکنار و ابراهیم عزیزی جایگزین وی شده است. ابراهیم عزیزی، نماینده کرمانشاه در دوره های پنجم و یازدهم و از اعضای سابق حقوقدان شورای نگهبان است. وی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز بود.