سخنگوی کاخ سفید گفت: آمریکا با سازمان‌های جامعه مدنی همکاری می‌کند تا مطمئن شود که ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شود.  به گزارش «انتخاب»، کارین ژان پییر افزود: «ما از بیانیه مشترک وزرای خارجه زن درباره ایران حمایت می‌کنیم.»