در پی دستور ویژه رئیس قوه قضاییه مبنی بر مساعدت زندانیانی که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارند، ۱۱۵۶ زندانی از زندان‎های مختلف در کشور آزاد شدند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: اجرای دستور رئیس قوه در سایر استان‌های کشور نیز تعداد دیگری از متهمان واجد شرایط، از ارفاقات قانونی بهره‌مند خواهند شد.