مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از خونریزی مغزی یکی از انتظامات این سازمان در پی حمله معترضان در مراسم ختم مرحوم حمیدرضا روحی خبر داد. به گزارش تسنیم، جواد تاجیک؛ در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در پی تجمع تعداد معدودی برای اغتشاش در مراسم ختم مرحوم حمیدرضا روحی در بهشت زهرا (س) و بر هم زدن آرامش خانواده های معزا و فحاشی و حمله به مردم و ماموران امنیت؛ یکی از همکارانم در انتظامات سازمان در اقثر برخورد سنگ‌های پرتاب شده از سوی اغتشاشگران دچار شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شد.