ایرنا نوشت: پس از انتصاب محسن منصوری، استاندار سابق تهران به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهور، احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا فخاری را به عنوان استاندار جدید به هیأت دولت معرفی کرد. این پیشنهاد وزیر کشور در جلسه عصر دیروز هیأت وزیران بررسی و با آن موافقت شد.