رئیس‌جمهور گفت: افرادی در ادارات هستند که مدام واژه «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم»  را تکرار می‌کنند. این افراد با حفظ احترام در حاشیه قرار گیرند تا راه برای ادامه مسیر باز شود. ابراهیم رئیسی، در یازدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها افزود: متن و مسیر پیشرفت باید در اختیار کارمندان و مدیرانی با روحیه کار، تلاش و گره‌گشایی باشد.