سخنگوی سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره آنچه افزایش خشوت علیه معترضان در ایران، دانست؛ تصریح کرد: بحران کنونی در ایران می‌تواند و می‌بایست از طریق گفت‌وگوهای مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود. بنابر گزارش وب سایت سازمان ملل، فرحان حق در یک نشست خبری  ناآرامی‌های اخیر در ایران را اعتراضاتی مسالمت‌آمیز توصیف کرد.  وی از ایرانیانی که در این ناآرامی‌ها حضور می‌یابند خواست تا به صورت مسالمت‌آمیز رفتار کنند و در این شرایط از هرگونه تشدید تنش پرهیز شود.