محمدجواد ظریف، وزیر خارجه: توقعات مردم از برجام بالا بود و شاید ما هم در دولت و برخی از رسانه‌ها در افزایش این توقعات نقش داشتیم. برجام یک پروژه‌ای بود که در کشور در سطح بالا در ارتباط با آن توافق شده بود، یک سری امکانات را برای کشور فراهم کرده بود و ما می‌توانستیم از این امکانات استفاده کنیم ولی دعوای سیاسی را انتخاب کردیم و این دعوای سیاسی باعث یاس و ناامیدی شد. امید مردم به آینده از هر چیزی مهمتر است. آمریکایی‌ها در حال حاضر بر روی فشار روانی و ایجاد جنگ روانی علیه ایران و شرکای بین‌المللی ایران متمرکز شده‌اند که به اهداف خود دست پیدا کنند.