سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و انگلیس علیه افراد و نهاد‌های ایرانی، این اقدام بی‌پایه و اساس، غیرقانونی و مداخله جویانه را قویا محکوم و آن را کاملا مردود قلمداد کرد. به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی افزود: ظاهرا اعتیاد به تحریم، عقلانیت و سنجیدگی را نزد طرف‌های اروپایی به انزوا برده و با این رویکرد غلط، این اروپاست که دایره تعاملات خود را بدست خود تنگتر می‌کند.