رئیس دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: افراد شاخص این اعتراض‌ها که پیشتر هم تذکر گرفته بودند برای توضیح به کمیته انضباطی احضار شده‌اند. بر اساس مقررات مصوب سال ۱۳۷۴، به رئیس دانشگاه اجازه داده شده که اگر بخواهد می‌تواند دانشجویی که به کمیته انضباطی احضار شده است را از حضور در دانشگاه محروم کند.

به گزارش  روابط عمومی دانشگاه علامه‌طباطبایی، عبدالله معتمدی در نشست هم‌اندیشی و گفت‌وگو با اعضای هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی با اشاره به مسائل جاری کشور و دانشگاه افزود: بیش از پنجاه روز است که در کشور درگیر یک بحران هستیم. پیچیدگی موضوع و چند وجهی بودن این بحران که جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را دربرمی‌گیرد، موجب شده است که دانشگاه رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران پیش بگیرد.

وی درباره وضعیت معترضان گفت: این معترضان بیشتر از ورودی ‌های مقطع کارشناسی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ هستند. بیشترین نگرانی در این روزها این است که پیش رفتن فرایند اعتراضات به همین شکل، هشدار دهنده است و اگر فضای دانشگاه ناامن شود، هیچکس مسئولیت آن را قبول نمی‌‌کند.