انصاف نیوز نوشت: علی اکبر جوانفکر، مشاور احمدی‌نژاد و محمدرضا سرودلیر، مدیر مسئول سایت دولت بهار، با شکایت عباس امیری‌فر به جزای نقدی محکوم شدند.رای محکومیت به تازگی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام متهمان توهین به آقای امیری‌فر است.