در جلسه دیروز مجلس محمدتقی نقدعلی،‌ نماینده خمینی‌شهر، در واکنش به صحبت‌های اخیر مولوی عبدالحمید گفت: کسانی که به برکت این نظام آبرو پیدا کرده‌اند این بحث‌های تفرقه انگیز را مطرح نکنند. می‌گویند آزادی نیست، اگر آزادی نبود هر جمعه پشت تریبون نمی‌رفتی و هر چه می‌خواستی علیه نظام نمی‌گفتی.

بعد از این صحبت‌ها برخی نمایندگان اهل سنت از جمله نمایندگان تربت جام و خاش از صندلی‌های خود برخاسته و با در دست گرفتن آیین‌نامه مجلس خواستار تذکر  شدند و برای دقایقی جلسه علنی مجلس متشنج شد.