احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست گفت‌وگوی دانشجویی دانشگاه شریف گفت: اگر در این مجلس هم قانونی مانند کاپیتولاسیون تصویب شد، حتما مقابلش بایستید، اما مقایسه حجاب با کاپیتولاسیون منصفانه نیست. قانون حجاب هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به بزرگنمایی برخی موارد به قصد سیاه‌نمایی، اظهار کرد که عدد 92 هزار میلیارد در پرونده فولاد اختلاس نبوده بلکه ۵۷ هزار میلیارد تومان دستور وزیر بود که فولاد مبارکه تخفیف بدهد به ایران‌خودرو و سایپا تا خودرو گران نشود.