عصر ایران در واکنش به اظهارات اخیر سعید جلیلی مبنی بر اینکه امروز ایران بالاترین و گسترده‌ترین روابط اقتصادی را در سطح جهان برقرار می‌کند، نوشت: «زمانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۸۸، محمود احمدی‌نژاد گفت که صد کشور از او الگوی مدیریت خواسته‌اند و بعد مهدی کروبی خطاب به او گفت: حداقل دوتا از این کشور‌ها را بگو تا ما هم بدانیم. خوب، الان باید از آقای سعید جلیلی پرسید دو تا از این کشور‌هایی را که روابط گستره اقتصادی با آن‌ها داریم نام ببرد. البته اگر دوستان چین و روسیه را همه جهان ندانند.»