معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: سفرهای استانی را با سازوکار جدید دنبال خواهیم کرد.محسن منصوری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره پیگیری سفرهای استانی رئیس جمهوری از سوی معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری گفت: حتما سفرهای استانی ادامه خواهد داشت. تاکید رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیات دولت و ملاقات‌های قبلی این بوده که مصوبات سفرهای استانی، تعهد دولت به مردم عزیزمان است و باید پیگیری شود.