وزیر امور خارجه گفت: پهپادهایی که به روسیه داده‌ایم مربوط به ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین است.  حسین امیرعبداللهیان اظهار کرد: این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختند که ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، بخش موشکش کاملا غلط است؛ بخش پهپادش درست است و ما مقدار معدودی پهپاد، ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم. وی افزود: با وزیر خارجه اوکراین توافق کردیم هرگونه مستندی که در اختیار دارند که روسیه از پهپاد ایرانی در اوکراین استفاده کرده، آن را در اختیار ما قرار دهند و اگر برای ما ثابت شود روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده ما بی‌تفاوت نخواهیم بود.