فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری عوامل ربایش دکتر فرهود پدر ژنتیک ایران خبر داد.  به گزارش فارس، سردار حسین رحیمی گفت: وی پس از ۴۸ ساعت به مطب خود برگشت اما ما با پیگیری خود عوامل این ربایش که طلب هشت میلیارد تومان پول از وی کرده بودند را دستگیر کردیم.