سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی با انتشار ویدیویی از سوال چندین جوان در پاسخ به سوالات آنان نوشت: در همین مدت فقط در تهران ۶ نفر از مدافعان امنیت که می‌گویند قدرت و اسلحه در دست دارند شهید شدند درحالی که کسی از طرف مقابل کشته نشده است.