«هانس ادو موتسل» سفیر آلمان در تهران، صبح پنج شنبه از سوی معاون سیاسی به وزارت امور خارجه احضار شد. به گزارش ایرنا، در جریان این احضار، علی باقری، با اشاره به اظهارات برخی مقامات آلمانی در تحریک اغتشاش و قانون‌شکنی در ایران، اینگونه موضع‌گیری‌های غیرمسئولانه را مغایر با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل و ناسازگار با سنت روابط طولانی دو کشور توصیف کرده و آن را غیرقابل قبول دانست. سفیر آلمان نیز در پاسخ اظهار داشت نظرات طرف ایرانی را به مقامات ذیربط در برلین منعکس خواهد کرد.