سردار سید قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: در قضیه اغتشاشات و آشوب‌ها، شعار «زن زندگی آزادی» را در ایران سر دادند؛ شعار «زن زندگی آزادی» ساخته خطرناک‌ترین گروه تروریستی و تجزیه‌طلب کردی است که در کردستان ترکیه ساخته شده است.