نماینده تهران در مجلس گفت:  تاکنون اینگونه بود که نظام می‌خواست خود مردم متوجه شوند شعارهایی که داده می‌شود دروغ بزرگ است و مسائلی مانند حجاب و آزادی، فقط پوشش است، اما در جلسه فردا یا پس فردا، قطعا مسئولان تصمیم جدیدی خواهند گرفت و خواهید دید که مثل روزهای گذشته نخواهد بود. اسماعیل کوثری، در برنامه جهان‌آرا افزود: تعداد اغتشاشات و اغتشاشگران زیاد نیست، ولی پراکندگی آنها بیشتر از سال 88 است.