وزارت امور خارجه ایران چند فرد و نهاد را در حوزه اتحادیه اروپا «به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی» تحریم کرد.

 

در این فهرست نام شبکه «دویچه‌وله فارسی» در آلمان، « کمیته بین‌المللی جستجوی عدالت»، «لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهود ستیزی فرانسه» و مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان دیده می‌شود.

چند نماینده پارلمان اروپا، یک نماینده مجلس فرانسه و دو شهردار فرانسوی هم در این فهرست قرار گرفته‌اند.

تحریم‌های یادشده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.