ناصر کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر حضور پرسنل ایرانی در کریمه و کمک به استفاده از پهپادها اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران این خبر را شدیدا تکذیب می‌کند. وی افزود: این گونه ادعاها جنگ رسانه‌ای برای انحراف اذهان عمومی از نقش مخربی که خودشان در جنگ اوکراین دارند و قرار گرفتن در یک طرف جنگ و صادرات سنگین تسلیحات و تجهیزات در اوکراین است. این خبررسانی کذب با اهداف سیاسی برای انحراف افکار عمومی صورت می‌گیرد.