نماینده تهران در مجلس گفت که «دشمنان نظام برای ضربه زدن به حاکمیت برنامه دارند» و او در ماه‌های گذشته «در چند مورد، افرادی را لخت مادرزاد» در خیابان‌های تهران دیده است. مصطفی میرسلیم، همچنین خواستار پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیرشده است.