معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: حادثه زندان اوین ربطی به اغتشاشات کشور نداشت. به گزارش ایسنا، سید مجید میراحمدی در حاشیه همایش ملی پدافند شهری درباره وقایع زندان اوین اظهار کرد: این‌که گفته شد مین منفجر شده صحت ندارد. اتفاقات زندان اوین ارتباطی با اغتشاشات نداشت. سارقین، اراذل و اوباش تصور کردند با توجه به اتفاقات سطح شهر، نیروهای امنیتی و حراست زندان تمرکز خود را بر روی اغتشاشات گذاشتند بنابراین طراحی کردند تا از زندان فرار کنند.