دبیر ستاد حقوق بشر، گفت: شبکه‌های تلویزیونی ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی به دلیل هدایت و تحریک به اغتشاش، تخریب اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی، اقدامات تروریستی و ارائه آموزش‌های چگونگی ایجاد درگیری و ساخت وسایل مربوطه، باید به فهرست گروه‌ها و افراد تروریستی اضافه شوند.  به گزارش معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، همچنین اعلام کرد: به دلیل دخالت و نقش مستقیم آمریکا در اغتشاشات اخیر، مقرر شد پرونده‌ای حقوقی در دادگستری تهران برای تعیین خسارات تشکیل و رای لازم علیه این کشور صادر شود.