دادستان کل کشور اظهار کرد: برخی از ما مسئولین در ایجاد زمینه‌هایی که موجب بهانه شود هم مقصریم. کسی که اختلاس می‌کند. کسی که با مردم بد برخورد می‌کند. کسی که حقوق عامه مردم را زیر پا می‌گذارد و در ادارات و دستگاه قضایی و هر جایی که وابسته به نظام است موجب آزرده خاطر شدن یک شهروند می‌شود، در این گناه شریک است.

 محمدجعفر منتظری در آیین معارفه دادستان جدید مرکز استان کرمان به حضار توصیه کرد: حوادث اخیر را مطالعه و تحلیل دقیق داشته باشید و به جوانان و نوجوانان تحلیل صحیح ارائه دهید.