پایگاه اطلاع‌رسانی رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از شکایت فرماندهی انتظامی از چهار نماینده مجلس به دلیل اتخاذ مواضعشان درباره فوت «مهسا امینی» و «گشت ارشاد» خبر داد. پزشکیان نماینده تبریز، رحیمی نماینده تربت‌جام و تایباد، سعیدی نماینده چابهار و فرشادان نماینده سنندج، چهار نماینده‌ای هستند که باید پاسخگوی شکایت نیروی انتظامی باشند.