محمد مهاجری با هشتگ «ما اصولگراها» در توئیتر نوشت: «تا دیروز می‌گفتیم⁧ عربستان⁩ گاو شیرده آمریکاست. ‌حالا که عربستان به خواسته ⁧ بایدن⁩ برای افزایش تولید نفت پاسخ منفی داده می‌گوییم بن سلمان توی دهن آمریکا زد!‌ همیشه تحلیل‌هایمان همین قدر کشک است».