استاندار تهران در صفحه توئیتر خود نوشت: حدود ۱۸۰۰ نفر از افرادی که حاضر در تجمعات دوشنبه شب تهران، سابقه‌ حضور در تجمعات و بعضا اغتشاشات قبلی را دارند.

محسن منصوری ادامه داد: از این تعداد حدود ۷۰۰ نفر دارای سابقه قابل توجه و پرونده در دستگاه‌های مختلف انتظامی، امنیتی و قضایی هستند.