خبرگزاری فارس از بازداشت حداقل ۲۰ معترض در قم توسط نهاد‌های امنیتی خبر داد.

به گزارش این خبرگزاری معترضان با سردادن شعار‌های تند و هنجارشکنانه، تجمعی را در خیابان شهید صدوقی شکل دادند که با حضور ماموران انتظامی و متفرق شدن افراد این تجمع پایان یافت.