حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در دیدار گلدا الخوری، مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو، با بیان اینکه ایران براساس قوانین داخلی و فرهنگی خود به سند ۲۰۳۰ نگاه می‌کند، گفت: قرار بود این سند در حوزه آموزش باعث همبستگی جهانی باشد اما با نادیده گرفتن هویت و واقعیت‌های فرهنگی کشورها آنها را در این حوزه دچار مشکل کرده است.

به گزارش ایرنا،‌ گلدا الخوری نیز که به بهانه آغاز ماموریت خود به عنوان مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو با امیرعبداللهیان دیدار می‌کرد، شرحی از برنامه‌های خود را برای دفتر ارائه و وعده داد حداکثر تلاش خود را برای ارتقای جایگاه این دفتر منطقه‌ای به عمل آورد.