عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در واکنش به به خبر دو تابعیتی بودن فرزندانش با انتشار تصاویری از مدارک تحصیلی خود، تشریح ویزایش و البته قوانین تابعیتی استرالیا ادعای مطرح شده درباره فرزندانش را تکذیب کرد. زارع‌پور که تحصیلاتش را در استرالیا سپری کرده، با بیان اینکه یک کُرد از اسلام‌آباد غرب است، نوشت: «هیچکدام از اعضا خانواده من و حتی بستگان درجه یک تابعیت هیچ جای دنیا را ندارند غیر از ایران! فکر کنم ملکه باید دنبال تابعیت اسلام‌آباد غرب باشد، بالاخره هوا رو به سرما رفته و اروپا هم به سمت مصرف هیزم و خب جنگل‌های زاگرس پر از هیزم!»